Páska PVC čierna SCAPA 15x10m

Páska PIB čierna SCAPA samovukanizačná 38x10m


Hadice TZH – TEPLOM ZMŠTITEĽNÉ HADICE

TZH 01-05 -L

Použitie
Teplom zmrštiteľné hadice sú univerzálne použiteľné. Zvlášť vhodné sú na izoláciu káblových spojov, úpravu vonkajšieho priemeru a vystuženie, ako mechanická a protikorózna ochrana. Hadice s teplom taviteľným lepidlom sú schopné zabezpečiť dokonalú vodotesnosť zhotoveného spoja.

Viac detailov TU! (PDF)


Hadice TZIH – TEPLOM ZMRAŠTITEĽNÉ IZOLAČNÉ HADIČKY

TZIH 000 až 008 + TZIH 1 až 4

a. Štandardné hadičky bez lepidla

b. Hadičky s teplom taviteľným lepidlom

Použitie

Teplom zmraštiteľné hadičky sú univerzálne použiteľné. Zvlášť vhodné sú na izoláciu káblových spojov, úpravu vonkajšieho priemeru a vystuženie pri konektorovaní, ako mechanická a protikorózna ochrana, prípadne i na dekoračné účely. Hadičky s teplom taviteľným lepidlom sú schopné pri správnej aplikácii zabezpečiť dokonalú vodotesnosť zhotoveného spoja. Lepidlo dlhodobo fixuje zmraštenú hadičku na podkladný materiál.

Viac detailov TU! (PDF)


Káblové zatváracie štítky PE 30×8, 40×16, 64×24


Sťahovacie pásky viazacie biele a čierne